sc PASI TOPO-CAD srl

Locație:

 

 

 

Telefon: 0744313921

Lucrări de specialitate în domeniul topografic, certificate energetice

Cadastru și carte funciară

Program: Luni - Vineri 09.00 - 17.00

Bld. Republicii, nr. 85, bl. D6, sc. A, demisol, Pitești, Argeș

Întocmire/Analiza/Consultanță a lucrărilor de cadastru (existente) și găsirea soluțiilor în vederea admiterii accestora și înscrierea drepturilor reale de proprietate în cartea funciară.

Întocmire documentație CADASTRU

Consultanță Carte Funciară

Analizarea lucrărilor de publicitate imobiliară existente și furnizarea de soluții în vederea admiterii acestora.

Măsurători terestre de precizie

Ridicări topo, planuri de situație, trasări.